Mše svatá u příležitosti 9. výročí zvolení papeže Františka a rozloučení s apoštolským nunciem

Milena Davídková 18.února 2022

V pondělí 14. března 2022 bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze sloužena mše svatá u příležitosti 9. výročí zvolení papeže Františka. Vzhledem ke jmenování apoštolským nunciem v Austrálii se Mons. Charles D. Balvo při této příležitosti zároveň rozloučí s představiteli církve v České republice a věřícími.

168911

Mše svatá se uskuteční 14. března v 17.00 hod. Apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Charles D. Balvo srdečně zve k účasti na této bohoslužbě kněze, řeholníky, řeholnice a věřící. Zároveň prosí o modlitbu za Petrova nástupce.

Kněží jsou zváni ke koncelebraci. K přípravě na liturgii je určena nová sakristie katedrály. Je třeba mít s sebou albu a bílou štolu.

Kvůli bezpečnostní kontrole při vstupu do areálu Pražského hradu je dobré si nechat určitou časovou rezervu. Zároveň je nezbytné dodržovat aktuálně platná opatření spojená s Covid-19.

Mši svatou budou přenášet TV Noe a Radio Proglas.

Zdroj: Apoštolská nunciatura (cirkev.cz), foto Dominik Faustus