Mše svatá u příležitosti 9. výročí zvolení Svatého otce Františka

Dominik Faustus 14.března 2022

V pondělí 14. března 2022 od 17 hodin se konala v pražské katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava mše svatá u příležitosti 9. výroční zvolení Svatého otce Františka na Petrův stolec. Při této mši svaté ukončil také svou diplomatickou misi v České republice J.E. Mons. Charles D. Balvo, apoštolský nuncius. Mše svaté se zúčastnil také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a generální vikář Mons. Martin Davídek. Na cestu do Austrálie, která bude dalším působením Mons. Balva přinesli jako svůj dar relikviář sv. Zdislavy farníci ze cvikovské farní kolatury vedené J.M. can. Rudolfem Repkou. Nyní se tedy patronka litoměřické diecéze sv. Zdislava vydává s Mons. Balvem na opačnou stranu zeměkoule, aby i tam mohla být uctívána, a jako patronka rodin vzývána. Svatý otec František již obdržel relikviář sv. Zdislavy během loňské návštěvy Ad limina. "Svatého nám otce, Bože, v lásce chraň a zachovej.“

Pondělí 14. března 2022, katedrála sv. Víta, Vojtěcha a Václava, Praha

Foto: Dominik Faustus