Mše svatá v Holanech

Dominik Faustus 28.července 2023

V neděli 23. července 2023 se v kostele sv. Máří Magdalény v Holanech konala mše svatá, kterou celebroval čekolipský okrskový vikář R.D. Rudolf Repka. Jáhenskou službu u oltáře vykonávali Milan Mordačik a Luděk Téra.

Neděle 23. července 2023, kostel sv. Máří Magdalény, Holany

Foto: Marek Hlavnička