Mše svatá v kostele sv. Kateřiny v Bořislavi

Dominik Faustus 3.října 2022

V sobotu 1. října 2022 ve 14 hodin se v kostele sv. Kateřiny v Bořislavi konala mše svatá, kterou celebroval arciděkan ŘKF Bílina R.D. ThLic Marcin Saj. Po bohoslužbě proběhla komentovaná prohlídka kostela včetně věže. Opravu a obnovu kostela si vzal na jaře letošního roku na starost místní Spolek pro záchranu kostela sv. Kateřiny v Bořislavi (nezborkaterinu.cz), který společně s obcí chystá i další akce do budoucna.

Sobota 1. října 2022, kostel sv. Kateřiny, Bořislav

Foto: Petr Synek