Mše svatá v litoměřické katedrále na závěr občanského roku 2021

Dominik Faustus 31.prosince 2021

V pátek 31. prosince 2021 v 16 hodin sloužil biskup Mons. Jan Baxant v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích mši svatou na poděkování za uplynulý kalendářní rok. Koncelebranty byli členové litoměřické kapituly probošt J.M. can. Mgr. Jiří Hladík O.Cr., děkan J.M. can. Mgr. Karel Havelka, J.M. can. Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek a J.M. can. ICLic. Mgr. Józef Szeliga. V promluvě biskup Jan připomněl uplynulý rok a varoval před různými lžiproroky současné doby, kteří matou a zneklidňují Boží lid na jeho cestě ke Kristu. Závěr promluvy vrcholil myšlenkami, aby křesťanská víra a naděje oproštěna zmatků způsobených zlým duchem vedla i v novém roce jistou a bezpečnou cestou ke Spasiteli, který se nám narodil v Betlémě - Ježíši Kristu.

Pátek 31. prosince 2021, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus