Mše svatá v lobendavské Jáchymské kapli

Dominik Faustus 25.července 2023

V neděli 16. července 2023 se v kapli sv. Jáchyma u Lobendavy konala mše svatá, kterou celebroval šluknovský arciděkan R.D. Pavel Procházka. Kaple stojící na vrcholu kopce Jáchym je v současnosti postupně opravována, přičemž velkou zásluhu na její obnově má pan Petr Pánek, učitel z Mikulášovic.

Neděle 16. července 2023, kaple sv. Jáchyma, Lobendava

Foto: Evženie Stavělová