Mše svatá z památky Bl. Karla I. v Zákupech

Dominik Faustus 22.října 2022

V pátek 21. října 2022 od 17 hodin sloužil v zámecké kapli na zámku v Zákupech litoměřický biskup Mons. Jan Baxant mši svatou k připomenutí a uctění památky blahoslaveného Karla I. Habsbursko-Lotrinského. S litoměřickým biskupem koncelebroval generální vikář Mons. Martin Davídek, okrskový vikář českolipského vikariátu J.M. can. Rudolf Repka a děkan z Nového Boru R.D. Pavel Morávek. Mše svatá byla v zámecké kapli naposled sloužena zřejmě před koncem II. světové války a historicky se letos jednalo o zřejmě první biskupskou návštěvu od pádu habsburské monarchie v roce 1918, jak připomenul kastelán zámku Vladimír Tregl. Litoměřický biskup v promluvě hovořil o křesťanské ušlechtilosti a s ní spojeného stylu života, což se plně projevilo v životě Bl. Karla I. V závěru bohoslužby promluvil Vladimír Tregl o rakouské císařovně a české královně Zitě Bourbonsko-Parmské, manželce Bl. Karla I., a běžícím procesu její beatifikace. Na okraj pak doplnil biskup Baxant, že i jeho příbuzný žijící ve Vídni dostal jméno Zito, což je mužská varianta jména této panovnice, tedy že zbožná úcta k císařovně Zitě je realitou. Po skončení mše svaté byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant pozván Janem Konrádem a jeho přáteli z Koruny české na malé občerstvení v prostorách zámku. Příští mše svatá spojená s Bl. Karlem I. je na zámku plánovaná na 31. března 2023 v 17 hodin v předvečer 101. výročí úmrtí tohoto našeho panovníka. Blahoslavený Karle I., oroduj za nás!

Pátek 21. října 2022, zámek Zákupy

Foto: Dominik Faustus