Mše svatá za Benedikta XVI. v litoměřické katedrále

Dominik Faustus 5.ledna 2023

Ve čtvrtek 5. ledna 2023 od 7.30 sloužili kanovníci litoměřické kapituly mši svatou za duši zesnulého papeže Benedikta XVI. Hlavní celebrant farář dómské farnosti a probošt kapituly J.M. can. Jiří Hladík při promluvě vzpomněl na své osobní setkání s Benediktem XVI. na Pražském hradě při jeho návštěvě Prahy. Pan probošt také připomněl, že hodnocení pontifikátu Benedikta XVI. se jistě ujmou povolanější, ale že, v parafrázi na Písmo svaté, Benedikt XVI.: „..jako dobrý hospodář vynášel věci staré i nové“. RiP!

Čtvrtek 5. ledna 2023, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus