Mše svatá za obránce Vídně maršála Zdeňka Kaplíře ze Sulevic

Milena Davídková 14.září 2020

V sobotu 12. září 2020 se od 11 hodin konala v kostele sv. Antonína Paduánského v Milešově mše svatá za Zdeňka Kaplíře ze Sulevic, který byl velitelem vojenské obrany Vídně v roce 1683, kdy toto město oblehlo dvousettisícové vojsko tureckého sultána Mehmeda IV. vedeného jejich velitelem Karou Mustafou. 12. září 1683 obležené Vídni přišla na pomoc polská armáda v čele s Janem III. Sobieskim, která v následující bitvě turecké vojsko porazila. Císařský polní maršál Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic ještě před touto bitvou nechal v Milešově svým nákladem vystavět kostel sv. Antonína Paduánského. Když v roce 1686 zemřel jako asi pětasedmdesátiletý, byl pochován do krypty tohoto kostela, kde jeho ostatky odpočívají dodnes. Po porážce turecké armády u Vídně v roce 1683, které souviselo se vzýváním jména Panny Marie a s její pomocí, se dnes slaví 12. září liturgická památka Jména Panny Marie. Proto také letošní mše, které předsedal generální vikář Mons. Martin Davídek a poutním kazatelem byl P. Ladislav Nádvorník SDB, byla z této liturgické památky. Na začátku mše svaté vystoupily děti z místní školy se dvěma písněmi pod vedením paní učitelky a na závěr bohoslužby stavební technik litoměřického vikariátu Ing. Luděk Záhejský seznámil přítomné se stavem pokračujících oprav kostela, které postupně probíhají již jednu desítku let. Stavební technik naznačil, že k dosažení ideálního stavu památky je třeba počítat s časovým obdobím dalších deseti let. Kaplířovské slavnosti v Milešově pokračovaly bohatým kulturním programem v zámecké zahradě milešovského zámku až do večerních hodin.

Sobota 12. září 2020, kostel sv. Antonína Paduánského, Milešov

Foto: Dominik Faustus