Mše svatá za zemřelé v litoměřické katedrále

Dominik Faustus 2.listopadu 2023

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 od 7.30 hodin sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v katedrále sv. Štěpána mši svatou za všechny věrné zemřelé. V promluvě připomněl čtyři brány, jimiž duše prochází - první je narození člověka, druhá úmrtí, třetí vstup do nebe a čtvrtá pak vzkříšení těla na konci věků. V den, kdy vzpomínáme na všechny věrné zemřelé, se modlíme za ty, kteří se nacházejí mezi druhou a třetí branou, aby jí mohli projít do nebeské radosti. Do katedrály bylo na tento den umístěno tzv. „castrum doloris“, které připomíná poslední věci člověka, a u kterého se mohou návštěvníci litoměřické katedrály zastavit v zamyšlení nad pomíjivostí lidského života a uctít památku všech věrných zemřelých.

Od 15 hodin bude litoměřický biskup sloužit dušičkovou pobožnost u kříže na Městském hřbitově v Litoměřicích.

Čtvrtek 2. listopadu 2023, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus