Mše svatá ze 3. neděle adventní v Postoloprtech

Dominik Faustus 11.prosince 2022

V neděli 11. prosince 2022 od 8:30 hodin se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Postoloprtech konala mše svatá ze 3. neděle adventní (tzv. Gaudete – radostné), kterou celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant na pozvání místních farníků. Ve své promluvě přítomné vyzval, v duchu prvního čtení z knihy proroka Izaiáše, k naději v příchod Hospodinovy spásy. V této naději budiž pramen křesťanské radosti, neboť každé lidské srdce v skrytu touží po věčném životě. Na adventním věnci umístěném u obětního stolu dnes hořela už i třetí svíce, podobně jako v dalších kostelích litoměřické diecéze.

Neděle 11. prosince 2022, kostel Narození Panny Marie, Postoloprty

Foto: Dominik Faustus