Mše svaté na zahájení nového akademického roku

Jana Michálková 4.října 2017

Vysokoškoláci a jejich učitelé zahajují nový akademický rok. Zahajovací studentské mše svaté probíhají v Liberci i Ústí nad Labem.

Mše svatá na zahájení akademického roku 2017-2018:

Liberec, 4. října 2017

Kostel sv. Antonína Velikého, 18.00 hodin

Mši svatou slouží liberecký kaplan pro pastoraci vysokoškoláků dr. Michal Podzimek.

Po mši pokračuje program na faře arciděkanství. 

Ústí nad Labem, 10. října 2017

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 18.00 hodin

Hlavním celebrantem mše svaté bude Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

Po mši jsou studenti a pedagogové zváni na faru k neformálnímu setkání.