Mše svaté za zavřenými dveřmi v době koronavirové karantény

Milena Davídková 18.března 2020

I v době kdy probíhá koronavirová karanténa, kněží slouží denně za zavřenými dveřmi mši svatou a modlí se za svěřené duše, jak ukazují např. fota z litoměřické katedrály ze středy 18. března 2020. Na fotkách u oltáře se svatostánkem v litoměřické katedrále celebruje probošt svatoštěpánské kapituly J.M. can. Mgr. Jiří Hladík, O.Cr. Podobným způsobem se tak děje i v mnoha dalších farnostech litoměřické diecéze. Neustávejme v modlitbách za odvrácení nákazy.

18. března 2020, katedrála sv Štěpána, Litoměřice 


Foto: Antonín Fegyveres