Mše za kardinála Štěpána Trochtu a jeho sekretáře P. Josefa Pekárka SDB

Milena Davídková 3.června 2019

V neděli 2. června 2019 se v kostele Povýšení svatého Kříže v Levíně, který se nachází v kopcích nad Litoměřicemi, konala mše svatá obětovaná na poděkování za 50 let od jmenování litoměřického biskupa Štěpána Trochty papežem Pavlem VI. za kardinála in pectore. Přítomní vzpomněli také na kardinálova sekretáře P. Josefa Pekárka SBD, který kromě toho, že vykonával svou službu u kardinála Trochty, duchovně formoval i tehdejší místní mladé lidi. Ani po půl století od těchto událostí nejsou zmíněné osobnosti zapomenuty a často se k jejich odkazu vrací nejen jejich současníci, ale zajímají se o ně i nynější mladí lidé. Mši svatou celebroval generální vikář Mons. Martin Davídek.

2. června 2019, kostel Povýšení svatého Kříže, Levín

Foto: Vladimír Kirschner