Mše za Karla IV. na litoměřickém gotickém hradě

Milena Davídková 4.prosince 2017

V sobotu 2. prosince 2017 sloužil v kapli gotického hradu v Litoměřicích generální vikář a kanovník katedrální kapituly sv. Štěpána Mons. Martin Davídek mši za Karla IV. Kaple byla odkryta na počátku 21. století při rekonstrukci gotického hradu. Traduje se, že se při svých návštěvách Litoměřic v této kapli modlil také císař Karel IV. Stalo se již za poslední čtyři roky tradicí, protože císař obdaroval litoměřickou kapitulu vinicemi, že některý z kanovníků v blízkosti připomínky úmrtí císaře obětuje mši svatou za duši tohoto českého panovníka, který zemřel 29. listopadu 1378.

2. prosince 2017, kaple gotického hradu, Litoměřice

Foto: Ilona Hejkalová