Mše za obránce Vídně Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic

Dominik Faustus 13.září 2021

V sobotu 11. září 2021 se v kostele sv. Antonína Paduánského v Milešově konala vzpomínková mše za obránce Vídně maršála Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic. Tento vojenský velitel měl v roce 1683 významný podíl při obraně Vídně, která byla obležena vojsky Osmanské říše. V obleženém městě byl tento Kaplíř ze Sulevic předsedou mimořádné vídeňské vlády. Obléhání Vídně skončilo bitvou na Kahlenbergu 12. září 1683 a porážkou tureckých vojsk. Za záchranu Vídně byl 21. září Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic povýšen císařem Leopoldem do hodnosti polního maršála. Když o tři roky později ve Vídni zemřel, byly jeho ostatky přeneseny do krypty kostela na Milešově. Zde se každoročně konají okolo 11. září konají zádušní mše. V letošním roce se jí zúčastnil jako hlavní celebrant generální vikář Mons. Martin Davídek, s nímž jako koncelebrant sloužil místní duchovní správce J.M. can. Józef Szeliga. Mši zpěvem doprovodil sbor dětí z Milešova. Po mši svaté stavební technik litoměřického vikariátu Ing. Luděk Záhejský promluvil o stavu probíhajících stavebních oprav kostela, které zvolna pokračují.

Sobota 11. září 2021, kostel sv. Antonína Paduánského, Milešov

Foto: Dominik Faustus