Mše za Prof. Miroslava Zedníčka

Milena Davídková 24.února 2024

V sobotu 24. února 2024 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích konala mše za Prof. Miroslava Zedníčka, který zemřel 19. února 2012. Farnost si připomněla tohoto významného pedagoga působícího na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a překladatele Kodexu kanonického práva do češtiny, který v liběšické farnosti působil mnoho let až do své smrti.

24. února 2024, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Liběšice

Foto: Alena Knobová