Mše za Prof. ThDr. JUDr. Miroslava Zedníčka

Milena Davídková 27.února 2021

V sobotu 27. února 2021 si v Liběšicích u Litoměřic při mši svaté, kterou sloužil generální vikář Mons. Martin Davídek, připomněli 9. výročí úmrtí kněze a právníka Prof. ThDr. JUDr. Miroslava Zedníčka, který zde působil od roku 1961 až do své smrti 19. února 2012. I když se v letošním roce nemohla zúčastnit z důvodů pandemie akademická obec mnozí studenti i kolegové vzpomínají na jeho pedagogické působení na Cyrilometodějské fakultě v Litoměřicích a na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. K jeho největšímu dílu patří nejspíš překlad Kodexu kanonického práva z latiny do českého jazyka. Účastníci bohoslužby se na závěr vzpomínkové mše svaté za něho pomodlili u kenotafu, který nechala obec Liběšice umístit v lodi kostela.
Ať je mu Kristus nejen spravedlivým soudcem, ale prokáže mu i své milosrdenství a představí jej před svým nebeským Otcem. Pane Profesore, vděčně vzpomínáme.

27. února 2021, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Liběšice u Litoměřic 


Foto: Alena Knobová a Martin Davídek