Muzejní noc ve Františkánském klášteře v Kadani

Jana Michálková 11.května 2010

Muzejní noc ve Františkánském klášteře v KadaniV pátek 21. května 2010 od 20.00 do 23.30 hodin proběhne v historických prostorách někdejšího františkánského kláštera v Kadani znovu Noc v muzeu.

 

Návštěvníci se budou opět moci projít částí zšeřelých klášterních interiérů, osvětlených až na výjimky pouze svícemi. Do tohoto rámce organizátoři zasadí dva hlavní komponované programy, které se během večera několikrát zopakují a jimiž hodlají upozornit na umělecké bohatství kostelních nástěnných maleb i na letošní 500. výročí od úmrtí Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. Tento velmož, bratr zakladatele kláštera Jana Hasištejnského, se právem řadí k předním osobnostem naší historie a kultury, osobnosti vskutku světového formátu.

Komponované pásmo Příběhy kostelních maleb v přeneseném i doslovném smyslu osvětlí obsah a motiv pořízení malířské výzdoby jižní stěny chrámového kněžiště. Ve staročeském podání zazní texty z lobkovické rodové kroniky (po r. 1511), výňatky Svatováclavské bible (1677) i verše Adama Michny z Otradovic z jeho sbírky Svatoroční muzika (1661). Všechny texty se tedy nebudou vázat pouze k obsahu maleb, jak již bylo předesláno, ale vlastně i přímo k době, v níž překrásná výtvarná díla vznikla.

Literární setkání Pocta panu Bohuslavovi bude složeno z dopisů, úvah a básní velkého humanisty. V básnickém náznaku seznámí posluchače jak s Lobkovicovým životním během, tak i s jeho vztahem k lokalitám našeho kraje. Projdeme rovněž trasu jeho velké cesty Středomořím, díky níž dostal vpravdě humanitní přízvisko Český Odysseus. Připomenutí Bohuslavových textů učiní z připraveného pásma, věřme, zajímavé setkání právě v místech, kudy před pěti stoletími tento velký muž své doby zcela jistě chodíval.

Doplňkem muzejní noci je spolupráce s Regionálním muzeem K. A . Polánka v Žatci, s nímž bude kadaňské muzeum spojeno kyvadlovou autobusovou linkou.