"Na jedné lodi" s Hospicem sv. Štěpána

Milena Davídková 19.září 2017

Přátelského setkání pro dárce a dobrodince Hospice sv. Štěpána s názvem „Na jedné lodi“ se za Litoměřické biskupství v úterý 19. září 2017 zúčastnil Mons. Martin Davídek.
Plavba na lodi Porta Bohemica byla poděkováním těm, kteří přispívají litoměřickému hospici. Mezi ně patří také již několik let Litoměřické biskupství, které podporuje toto zařízení s paliativní péčí v jeho činnosti.

19. září 2017, Litoměřice

Foto: Milena Davídková