Na křížové cestě v Království byly požehnány nové reliéfy

Milena Davídková 8.srpna 2018


Křížová cesta v Království (Šluknov) se dočkala dalšího výrazného kroku k celkové obnově.

V pátek 3. srpna 2018 se veřejnosti poprvé představily nové reliéfy ve výklenkových kapličkách na Křížovém vrchu. Při setkání rodáků je požehnal šluknovský arciděkan P. Pavel Procházka a rumburský děkan P. Jozef Kujan SDB. "Památkově chráněný areál postupně obnovuje jeho vlastník - Město Šluknov. Se záchranou se začalo roku 2016 obnovou kaple Bičování Krista," připomněla na úvod slavnostního setkání starostka města Eva Džumanová.

Na křížové cestě v Království se nejprve v roce 2017 opětovně sestavila žulová zastavení, umístěná od roku 2003 po pokusu o odcizení mimo Křížový vrch. Jednotlivé výklenkové kapličky se v průběhu letošního roku osadily sádrovými odlitky původních dřevěných reliéfů. Reliéfy se dočkaly barevného nátěru. Umístěny jsou do dřevěných rámů za bezpečnostní sklo. Pořízení reliéfů se hradilo z výtěžku více než tři sta tisícové veřejné sbírky, kterou uspořádalo Město Šluknov. Přispěli do ní současní obyvatelé Království a Šluknova i němečtí rodáci. Jména všech donátorů jsou umístěna na boční stěně žulových zastavení. Vytvoření reliéfů zajistila rumburská firma Dřevoplus Tomáše Knazoviče.

Záchranné práce na Křížovém vrchu v Království budou nadále pokračovat. "Díky příspěvku Ministerstva kultury se v letošním roce obnoví kaple Žalář Krista. V roce 2019 má na řadu přijít znovupostavení rozměrné kaple Božího hrobu," doplnil Michal Bušek, který má na starost obnovu památek na území Šluknova.

Vznik křížové cesty v Království inicioval zdejší farář P. Wenzel Karl. Vybudována byla roku 1859 na Křížovém vrchu, původně zvaném Kamenný vrch (něm. Steinhügel), 700 m severovýchodně od kostela sv. Vavřince. Křížová cesta má charakter pašijové cesty, začíná výjevem Poslední večeře Páně. Její součástí byly mimo jiné i sochy Krista a apoštolů v Getsemanské zahradě a umělé jeskyně.

Křížová cesta v Království je jednou ze čtrnácti křížových cest v regionu Šluknovska. Vznikly v průběhu 18. až 20. století. Záchrany se v posledních letech dočkala křížová cesta na vrchu sv. Anny a vrchu sv. Jáchyma u Lobendavy, dále křížová cesta v Brtníkách a pietně se vyznačila křížová cesta v bývalé obci Fukov. Stálá výstava o zdejších křížových cestách se nachází v "Expozici církevního umění Šluknovska" v Loretě Rumburk.

Autorka článku: Klára Mágrová
(Tisková zpráva ze 6. 8. 2018)

Fotografie ze slavnosti si můžete prohlédnout ZDE