Na téma „Bible – kniha pro moderní dobu?“ přednášel na UJEP v Ústí nad Labem R. D. Mgr. Jiří Voleský

Marie Koscelníková 12.dubna 2010

Na téma „Bible – kniha pro moderní dobu?“ přednášel na UJEP v Ústí nad Labem R. D. Mgr. Jiří VoleskýVolný přednáškový cyklus, tematicky zaměřený na minulost i současnost české katolické církve, který pořádá filosofická fakulta spolu s Biskupstvím litoměřickým, je určen pro studenty i veřejnost.

Druhá přednáška v podání R. D. Mgr. Jiřího Voleského na téma: „Bible - kniha pro moderní dobu? proběhla ve středu 7. dubna 2010.

R. D. Jiří Voleský svoji přednášku uvedl sdělením, že se studiu bible věnuje už delší dobu, také tento obor studoval v zahraničí. Svoji přednášku rozdělil do tří částí:

1. Doba, ve které bible vznikala

2. Jaké způsoby vyjádření bible se dají chápat jako nadčasové, tedy nejsou poplatné jen té době ve které vznikaly. Té době, které my dnes do značné míry nerozumíme.

3. Jaká interpretační pravidla se zvolila hlavně v dnešní novější době, pro výklad smyslu biblických vyprávění a biblických textů jako pomoc pro moderního čtenáře, který čte bibli, aby se zorientoval, co vlastně chce Bible říci.

Na závěr přidal několik příkladů, jak lze určitá vyprávění a určité statě z Bible interpretovat pro dnešní problémy světa, společnosti (sociální, psychologické, ekologické atd.)

Bible se tedy stává literaturou, která je nadčasová, ale potřebuje výklad.


Termíny přednášek:


P. Stanislav Přibyl, CSsR

Středa 21. dubna 2010, Vývoj a současnost struktury katolické církve, organizační struktura církve v České republice, zvl. Biskupství litoměřického


R. D. Jan Nepomuk Jiřiště

Středa 12. května 2010, Poznámky k mariánské úctě v severních Čechách


Všechny přednášky se uskuteční v budově Pedagogické fakulty UJEP v ulici České mládeže 8 v Ústí nad Labem, v místnosti CS 227 (první patro tzv. Staré budovy).