Na Velehradě se setkají nemocniční kaplani

Mgr. Zita Havlenová, nemocniční kaplanka a členka výboru KANK v ČR 8.července 2014

Na Velehradě se setkají nemocniční kaplaniVe dnech 29. září - 2. října 2014 se na Velehradě uskuteční další, již desáté formačně vzdělávací setkání pastoračních pracovníků ve zdravotnických a sociálních službách. Akce, kterou pořádá Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR, nabídne účastníkům duchovní obnovu a odborný program naplněný přednáškami i diskuzemi.

 

Setkání je primárně určeno nemocničním kaplanům a zájemcům o tuto službu, zváni jsou však rovněž dobrovolníci v pastorační péči. Program nabídne nejprve jednodenní duchovní obnovu a poté dvoudenní odborný program, věnovaný vybraným tématům z pastorace a spirituality nemocných a religionistiky. Ten bude obsahovat přednášky, zprávy o poskytování pastorační péče v zahraničí, diskuze apod.

Setkání, které zaštítila Rada pro zdravotnictví ČBK a Arcibiskupství olomoucké, pořádá Katolická asociace nemocničních kaplanů ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP v Olomouci a za účasti zahraničních hostů (Rakousko, Vídeň; Slovensko, Martin).

Přihlásit se je možné do 15. 9. 2014 na adresu: sekretariat.kank@seznam.cz

 

Podrobnější informace o setkání jsou k dispozici v přiložených souborech:

Program, informace o celostátním setkání nemocničních kaplanů

Harmonogram

Závazná přihláška