Nabídka mimořádného kurzu pro práci se seniory

Hana Klára Němečková 3.října 2012

Nabídka mimořádného kurzu pro práci se senioryBrněnské Centrum pro rodinu nabízí mimořádný kurz pro práci se seniory A KLAS (Animátor Klubu aktivních seniorů), který proběhne ve dnech 16. – 19. 10. a 30. 10. – 2. 11. 2012 v Brně.

 

Pozvánku najdete zde.

 

Co je to KLAS

KLAS (Klub aktivních seniorů) je svépomocná iniciativa seniorů, zaměřená na posílení dovedností důležitých pro samostatný a spokojený život.

Vychází z rakouského vzdělávacího programu LIMA (Kvalita života ve stáří) podle vzoru studie SIMA (Samostatnost ve stáří) profesora Oswalda (Universitat Erlangen) za podpory nadace Renovabis.

Jedná se o program, který je rozčleněn do čtyř hlavních částí, které ve svém komplexu napomáhají seniory udržovat ve své samostatnosti a soběstačnosti s přihlédnutím na individuální podmínky každého z účastníků. Trénuje se paměť, motorika, nacvičují se různé nové kompetence a prohlubují stávající možnosti, včetně psychohygieny nebo přímo duchovních (morálních) otázek.

Jak se program KLASu uskutečňuje

Formou setkání, která vede školený animátor. „Společenství si samo rozhoduje, jak často se bude setkávat - podle možností a potřeb seniorů. Někde mají setkávání jednou do měsíce, jinde dvakrát, řekla nám animátorka libereckého KLASu Želmíra Matlochová. „Je důležité,  aby to byl opravdu prostor pro ně. Prostor, kde se mohou zmýlit, kde mohou udělat chybu, kde nemusejí všechno vědět. Venku, doma nebo v rodině třeba zápasí s tím, že ‚babička tomu nerozumí, babička už je stará', všude jsou anglické nápisy, všude se vyžaduje technika, internet, počítač a tak dále - to jsou věci, které jsou pro seniory častokrát ‚španělská vesnice'. S tím, jak ubývá zdraví a různé schopnosti, se senioři cítí odstrčeni. My chceme, aby se cítili přijatí, zdůraznila.

Setkání trvá přibližně dvě hodiny. Senioři nejsou omezeni věkem, ani svým náboženským přesvědčením. Jejich fyzická a psychická zdatnost je potřebná v míře začlenění do sociální a společenské skupiny, běžných komunikačních dovedností a projevů.

Kdo může být animátorem KLASu

Dobrovolník, pastorační asistent nebo zaměstnanec domova pro seniory. Animátor absolvuje odborný kurz A KLAS, obdrží certifikát, manuál a vypracovaný materiál pro práci se seniory na jeden kalendářní rok. Centrum animátora nadále odborně podporuje a zajišťuje jeho další vzdělávání.

KLAS v ČR

KLAS je celorepubliková záležitost. V ČR působí a rozvíjí se pět let, centrum má v místě vzniku, v brněnském Centru pro rodinu a sociální péči. V litoměřické diecézi funguje třetím rokem při arciděkanství Liberec.

Co je třeba udělat, chcete-li mít KLAS u vás

Pokud mate zájem o podobné společenství ve vaší farnosti nebo obci, obraťte se na koordinátorku KLASu paní Danu Žižkovskou z Brna (dana.zizkovska@crsp.cz) nebo animátorku libereckého KLASu Želmíru Matlochovou (zelmira-j@seznam.cz), které vám ochotne podají potřebné informace.

Více informací

Více informací najdete také na internetových stránkách Centra pro rodinu a sociální péči: www.crsp.cz.

Rozhovor s paní Želmírou Matlochovou otiskneme v některé z dalších Zdislav.