Průzkum litoměřických pláten Karla Škréty odhalil nové skutečnosti

Jana Michálková 10.května 2010

Průzkum litoměřických pláten Karla Škréty odhalil nové skutečnostiNárodní galerie v Praze – Sbírka starého umění, Biskupství litoměřické a Římskokatolická dómská farnost u sv. Štěpána v Litoměřicích pořádají v úterý 11. května 2010 od 13.00 hodin tiskovou konferenci v katedrále sv. Štěpána. Setkání jejich zástupců s novináři se koná při příležitosti představení podzimní pražské výstavy NG „Karel Škréta: 1610 – 1674: Doba a dílo“, na niž církev zapůjčila tři malířovy obrazy z jeho litoměřické série.

Obsahem setkání budou nová zjištění ke Škrétovým litoměřickým plátnům, především k hlavnímu oltářnímu obrazu Ukamenování sv. Štěpána.

Soubor oltářních pláten v litoměřické katedrále představuje nejrozsáhlejší zakázku, kterou kdy škrétovský ateliér dodal mimo Prahu. V českém prostředí nebylo v té době obvyklé, aby se výzdoba všech oltářů nově postaveného kostela zadávala jedinému umělci. Tato skutečnost svědčí o vysoké prestiži Karla Škréty, stejně jako o důvěře, jíž se malíř těšil u objednavatele obrazů, prvního litoměřického biskupa Maxmiliána Rudolfa Schleinitze. Současně probíhající škrétovský výzkumný projekt se zaměřil především na tři obrazy z litoměřické série. Monumentální Ukamenování sv. Štěpána z hlavního oltáře patří k nejrozměrnějším umělcovým plátnům vůbec.

Tisková konference proběhne za účasti P. Mgr. Jiřího Hladíka, OCr., kanovníka Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích a dómského faráře, Mgr. Lady Hlaváčkové, diecézní konzervátorky a vedoucí odboru památkové péče Biskupství litoměřického, Mgr. Lenky Stolárové, kurátorky, doc. Petra Kuthana, vedoucího restaurátorského oddělení NG, prof. Víta Vlnase, ředitele Sbírky starého umění, Petra Bareše a Jiřího Brodského, ak. malířů a restaurátorů.