Naléhavá výzva papeže Františka: Den modliteb a půstu 23. 2. 2018

Jana Michálková 7.února 2018

Papež František vyzývá, abychom se v pátek 23. února 2018 modlili a postili zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.

Svatý otec svými slovy burcuje nás všechny: „Vzhledem k trvajícím tragickým konfliktům v různých částech světa vybízím všechny věřící k účasti na zvláštním Dnu modlitby a půstu za mír v pátek 23. února prvního postního týdne. Obětujeme jej zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu. Stejně jako jindy při podobných příležitostech zvu také bratry a sestry, nekatolíky a nekřesťany, aby se přidali k této iniciativě způsobem, který budou považovat za vhodný, a tedy všichni společně.“ Pomoc i naší modlitbou s papežem Františkem, aby my lidé šťastnější polokoule si uměli položit otázku: „Co mohu učinit pro mír?“ A František pokračuje: „Zajisté se můžeme modlit, ale nejenom to. Každý může konkrétně odmítat násilí, nakolik to na něm nebo na ní závisí. Vítězství dosažené násilím je totiž falešné, avšak práce pro mír prospívá všem!“

Celý text naléhavého úmyslu Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc únor 2018 (Za duchovní plody mimořádného Dne modliteb a půstu vyhlášeného na 23. února 2018, zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu) naleznete zde.