Naléhavá výzva Svatého otce Františka k modlitbám

sekretariát biskupa 8.srpna 2014

Naléhavá výzva Svatého otce Františka k modlitbámPapež František vyzývá celou církev k naléhavým modlitbám za mír v severním Iráku, kde se šíří násilí a humanitární krize.

Svatý otec František s velkým znepokojením sleduje stupňující se násilí v oblasti severního Iráku, kde je životně ohrožena nejen tamní komunita křesťanů, ale velké množství  bezmocných lidí, trpících bezprecedentním násilím. Jsou vyháněni ze svých domovů a hrozí humanitární krize. Do těchto míst posílá svého osobního legáta kard.Filoniho, aby jeho prostřednictvím tamnímu lidu projevil svou blízkost. Současně naléhavě vyzývá celou církev k modlitbám k Duchu svatému, Dárci Božího pokoje a míru, aby inspiroval všechny skutečnou touhou po dialogu a smíření.

Tyto obavy Svatého otce předávám především kněžím, duchovním pastýřům Božího lidu, ale i všem diecézánům a lidem dobré vůle a prosím o každodenní a úpěnlivé modlitby na tento vážný úmysl.

+ Jan Baxant, biskup litoměřický