Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc květen 2024

Dominik Faustus 14.května 2024

278113

Modleme se, ať na Blízkém východě nastane mír, aby se posílil vzájemný dialog a přinesl dobré plody

Na neklidném Blízkém východě jsou více než dva tisíce let těžké válečné konflikty. To však neznamená, že současné boje můžeme přejít mlčky. Papež František stále volá po míru. Jeho prosby o novou modlitbu přicházejí ve dnech, kdy probíhají rozhovory mezi Izraelem a Hamásem za účasti zprostředkovatelů z Egypta a Kataru o zastavení násilí v Gaze. Někteří popírají jakýkoli zjevný pokrok; arabské zdroje hovoří spíše o „nejlepším“ návrhu dohody, který je již na stole a jehož schválení by mohlo být na spadnutí. Papež František se obrací k věřícím s prosbou o modlitby, aby nezanikla tato příležitost k dialogu, který jak řekl při mnoha jiných příležitostech, je v současné situaci ve světě „nutností“. Válka je krutá, bezbranné oběti volají po míru.

„Opravdový mír mezi národy může mít pevný základ nikoli ve stejném vyzbrojení, ale jedině ve vzájemné důvěře. (…) „Základní podmínkou míru jsou takové vztahy mezi státy na celém světě co nejlépe uspořádané podle požadavků spravedlnosti a rovnosti; rovnosti, která stojí na vzájemné důvěře, na upřímnosti při uzavírání dohod a na věrnosti přijatým závazkům.“ (Jan XXIII) Kdo prohlubuje nedůvěru štvavou propagandou, nenávistnou vzdělávací politikou již ve školách a dezinformační válkou, prodlužuje utrpení mnoha nevinných lidí. Bohužel „je skoro neuvěřitelné, že jsou lidé schopní na sebe vzít odpovědnost za záhubu a nesmírné ničení, které by válka způsobila, přece nelze vyloučit, že válečný požár může vzplanout mimoděk a neočekávaně.“ (Jan XXIII) Proto je třeba se modlit za představitele národů a jejich obrácení.

Papež neopomněl požádat o modlitby také za Ukrajinu, kterou opět označil za zmučenou. Ruské útoky neustávají. „Prosím, modleme se i nadále za zmučenou Ukrajinu... Tolik trpí!“

Pavel Ambros SJ, národní ředitel Celosvětové sítě modlitby s papežem