Nález gotických nástěnných maleb v kostele v Kuřívodech je nominován na cenu Patrimonium pro futuro

Z TZ Národního památkového ústavu 5.srpna 2014

Nález gotických nástěnných maleb v kostele v Kuřívodech je nominován na cenu Patrimonium pro futuroNález dvou vrstev gotických nástěnných maleb v kostele sv. Havla v Kuřívodech (Ralsku) byl za Liberecký kraj vybrán jako nejvýznamnější objev v památkovém fondu za rok 2013 a byl nominován do celostátního kola Ceny Národního památkového ústavu. Jejím cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví.

 

Dlouho chátrající středověký kostel sv. Havla je v majetku římskokatolické církve, farnosti v Mimoni. Po dlouhodobé devastaci sovětskou armádou se stavba postupně obnovuje. Na základě prací prováděných zdejším farářem Václavem Horniakem na vnitřních omítkách kostela došlo k částečnému odkrytí nástěnných maleb v presbyteriu kostela. Za finančního přispění ministerstva kultury a Libereckého kraje převzal práce restaurátor, akademický malíř Václav Potůček, který ve spolupráci s technologickou laboratoří Alma zastoupenou RNDr. Jankou Hradilovou a pod dohledem odborných pracovníků územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu Mgr. Miloše Krčmáře a Mgr. Jany Šubrtové provedl celkový odkryv dochovaných nástěnných maleb a jejich záchrannou fixaci.

„Kostel sv. Havla v Kuřívodech nesl původně zasvěcení svatému Jiří. Postaven byl pravděpodobně po polovině 13. století. V roce 1279 jej navštívila královna Kunhuta, vdova po Přemyslu Otakaru II., v době své internace na nedalekém královském hradě Bezděz. Královna mohla v presbyteriu spatřit pravděpodobně starší vrstvu maleb, která představuje nebe s hvězdami a souhvězdími. Mladší vrstva, jejíž součástí jsou odkryté malby s postavami archanděla Michaela vážícího duše hříšníků, svaté Doroty a výjevem obětování v chrámu, pokrývala nejen kápě klenby, ale i všechny stěny presbyteria.Výjevy jsou datovány do první čtvrtiny 14. století. Tento významný odkryv zařadil kostel sv. Havla v Kuřívodech mezi nejvýznamnější středověké památky regionu, kterými jsou královský hrad Bezděz nebo hrad Houska, v jehož kapli se též nacházejí významné gotické nástěnné malby, uvedl ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci Mgr. Miloš Krčmář.

 

Celý text zprávy naleznete zde: http://www.npu.cz/news/14956-n/

 

Kuřívody,

Detail nástěnné malby - sv. archanděl Michael. Foto: Jana Šubrtová