Národní eucharistický kongres NEK 2015

J. M. can. Martin Davídek, biskupský vikář pro pastoraci 18.prosince 2014

Národní eucharistický kongres NEK 2015Při formačním setkání kněží 4. prosince 2014 v Litoměřicích byl kněžím prezentován Národní eucharistický kongres NEK-15, který se bude konat v roce 2015.

 

Motto kongresu je: „Eucharistie - Smlouva nová a věčná. K tomuto kongresu byla vytištěna brožura (byla též přílohou ACEL), která je také volně dostupná ke stažení na webu: www.nek2015.cz

 

Slavení bude probíhat na třech úrovních:

 • Farní úroveň - šest měsíců příprava ve farnostech a jako vrchol 7. června 2015 slavení slavnosti Těla a Krve Páně ve farnostech
 • Diecézní úroveň
 • Národní úroveň - 17. října 2015 v Brně

 

V průběhu prvních šesti měsíců roku 2015 je šest témat, která byla zvolena pro společenství a které připravily jednotlivé diecéze:

 • leden - Eucharistie a jednota (připravila plzeňská diecéze)
 • únor - Eucharistie a společenství (připravila pražská arcidiecéze)
 • březen - Eucharistie a solidarita (připravila ostravsko-opavská diecéze)
 • duben - Eucharistie a evangelizace (připravila královéhradecká diecéze)
 • květen - Maria a Eucharistie (připravila českobudějovická diecéze)
 • červen - Slavení Eucharistie (připravila olomoucká arcidiecéze)

 

Bude dobré, když se na diecézní úrovni podaří:

 • shromáždit zkušenosti a ovoce z prožívání jednotlivých témat NEK 2015 (od ledna do června 2015),
 • zapojit do prožívání eucharistického kongresu farnosti či jiné církevní právnické osoby, spolky, hnutí a komunity, řeholní společenství, církevní školy,
 • písemná zpráva zfarností během července a srpna 2015 odeslaná na pastorační středisko litoměřického biskupství bude vítána.