Národní pouť Řím 2010

Marie Koscelníková 21.listopadu 2010

Národní pouť Řím 2010 Národní pouť do Říma, se konala ve dnech 9. – 11. listopadu 2010 jako poděkování Svatému otci za jeho návštěvu v ČR. V loňském roce Svatý otec Benedikt XVI. přijal pozvání České biskupské konference a pozvání prezidenta ČR k státní a pastorační návštěvě naší země.

 

 

 

Vyjádření biskupa Jana Baxanta:

„Národní pouť v Římě, které jsme se zúčastnili, byla podle mého a asi podle mnohých dalších účastníků, skutečně milá událost. Bylo to několik takových hezkých dní. Co se týče počasí, to zrovna nebylo až tak příjemné římské, ale to není to nejdůležitější. To příjemné, milé a hezké bylo to, že jsme mohli být na velmi důležitých místech pro Kristovu církev, pro křesťany, tedy pro nás, kteří jsme tam jako křesťané jeli. A navíc to bylo milé a hezké tím, že jsme se mohli tak trochu, řeklo by se, dotknout centra, středu církve. Nasát do sebe římskou atmosféru, setkat se na těch jednotlivých místech s historií křesťanství, a především, že jsme mohli nejenom vidět Svatého otce, jako takového příjemného a vysoce vzdělaného a inteligentního člověka, ale že jsme s ním mohli také mluvit jako s člověkem, který vás vnímá, který dává pozor na to, co mu říkáte. Tak taková ta osobní bezprostřednost v setkání se Svatým otcem, ale i bezprostřednost setkání s křesťanskými místy, to bylo to milé a hezké, co mně stále tane na mysl, na co vzpomínám, na co myslím. Z toho ještě pořád žiju.

 

Slova generálního vikáře P. Stanislava Přibyla, CssR:

V Římě jsem nebyl zdaleka poprvé, ale dojmy byly tentokrát zcela jiné, než kdykoliv jindy. Přiznám se, že nejsem přítelem masových akcí. Když bylo svatořečení Anežky České, nebyl jsem tam, protože jsem byl hodně mladý. Tuto akci si tedy nepamatuji. Ale jiné poutě si pamatuju a vím, že

jsem byl spíš rád, že to skončilo, protože nás hnali z jednoho místa na druhé. Právě tentokrát to bylo jinak. Nedokážu to srovnat s rokem 1989, ale bylo to takové, že jsem byl hrdý na to, že jsem tam byl, že jsem Čech a že tam mohu s těmi lidmi dohromady být. To byl diametrálně odlišný pocit od těch pocitů, které jsem měl dříve. Taková hrdost. Asi vrcholem všeho byla audience se Svatým otcem a potom mše svatá s arcibiskupem Dominikem Dukou. Ten v kázání vysvětlil nejen mnoho z křesťanské víry a vysvětlil slova z Písma , která se četla, ale především nám řekl mnoho historických souvislostí. Kromě jiného říkal nám litoměřickým, že máme jít za ten a ten sloup k hrobu toho a toho papeže (Alexandr VII.), který založil nejen královéhradeckou, ale i litoměřickou diecézi. Takže člověk se tam cítil tak nějak zakořeněn. Prostě v tu chvíli jsem měl pocit hrdosti a z celé té pouti jsem měl mimořádně dobrý pocit.

 

Podrobné informace o průběhu pouti naleznete na:

http://tisk.cirkev.cz/temata/narodni-pout-rim-2010/

 

Foto: Jaroslav Adamec