Národní setkání katolických nemocničních kaplanů 2012

Hana Klára Němečková 2.října 2012

Národní setkání katolických nemocničních kaplanů 2012Osmé formačně vzdělávací setkání katolických pastoračních pracovníků v zařízeních zdravotních a sociálních služeb probíhá ve dnech 1. 10. - 4. 10. 2012 na Velehradě. Duchovní obnovu vede litoměřický biskup Jan Baxant.

 

Předseda Rady pro zdravotnictví ČBK Mons. Jan Baxant a Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého Olomouc a Maltézskou pomocí, za účasti zástupců Centra pastorační péče diecéze Regensburg a Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha (Centra integrované onkologické a paliativní péče, držitele akreditace Evropské onkologické společnosti ESMO), pořádají 8. formačně vzdělávací setkání katolických pastoračních pracovníků v zařízeních zdravotních a sociálních služeb ve dnech 1. 10. - 4. 10. 2012 na Velehradě.

Tématem setkání je Komunikace a pastorační rozhovor nemocničního kaplana s pacienty (a pracovníky ve zdravotnictví).

Duchovní obnovu vede Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, předseda Rady pro zdravotnictví ČBK.

Odborný program zahrnuje přednášky, semináře, workshop, zprávy o poskytování pastorační péče v zahraničí, diskuze aj.

Na setkání bude ustavena Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice a proběhnou volby do výboru a revizní komise této asociace.