Národní svatováclavská pouť

Jana Michálková 18.září 2013

Národní svatováclavská pouť Program Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi, která bude probíhat v sobotu 28. září 2013, o slavnosti sv. Václava, českého knížete a mučedníka, hlavního patrona českého národa.

 

Státní svátek, Den české státnosti, 28. září - sv. Václava

Národní svatováclavská pouť

  • byla obnovena v roce 2003 péčí římskokatolické církve reprezentované Arcibiskupstvím pražským, Českou biskupskou konferencí, Kapitulou sv. Kosmy a Damiána a farnostmi Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi a města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
  • koná se každoročně u příležitosti dne svátku sv. Václava v obou staroboleslavských chrámech (v bazilice sv. Václava i v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie), její hlavní událostí je koncelebrovaná poutní bohoslužba na Mariánském náměstí, které předsedá pražský arcibiskup
  • je doprovázena bohatým kulturním a zábavním programem, který probíhá v historickém centru města i v přilehlém parku lázní Houštka

 

Pátek 27. září 2013

  • bazilika sv. Václava

18:00 mše svatá z vigilie v kryptě

Modlitba za národ

(modlíme se ji v čase převozu relikvie sv. Václava do Staré Boleslavi)
Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti
za Čechy, Moravu a Slezsko - naši krásnou a úrodnou vlast.
Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit
proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.
Prosíme Tě, dej i nám dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí.
Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás, abychom žili ve vzájemném porozumění a každý na svém místě po vzoru sv. knížete Václava

zodpovědně konali svůj úkol. Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

19:50 uvítání relikvie sv. Václava

20:00 slavnostní svatováclavský koncert a nešpory

 

Sobota 28. září 2013

slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

  • bazilika sv. Václava

6:30 anděl páně, modlitba se čtením

7:00 latinská mše svatá v kryptě

8:30 mše svatá v kryptě

13:00 a 15:00 prohlídka baziliky s výkladem

16:50 rozloučení s relikvií sv. Václava

17:00 mše svatá

  • Mariánské náměstí

10:00 slavnostní koncelebrovaná poutní bohoslužba, celebruje Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, koncelebrovat bude Reinhard kardinál Marx, arcibiskup mnichovsko-freisingský, spolu s moravskými a českými biskupy

12:00 hudební a divadelní programy na koncertních pódiích

20:00 ohňový průvod sv. Václava a ohňostroj

  • kostel Nanebevzetí Panny Marie

13:30 modlitba za národ u Palladia země české

17:00 chrámový koncert, účinkuje Komorní orchestr Far Musica, Václav Hudeček - housle

 

Další informace (včetně informací o uzavírkách a dopravě) naleznete na www.staraboleslav.com.