Národní svatováclavská pouť 2021

Milena Davídková 28.září 2021

„V letošním svatoludmilském roce bude po velké generální opravě slavnostně otevřena a požehnána svatováclavská bazilika ve Staré Boleslavi. Uvědomujeme si, že tato bazilika je jedním z významných chrámů naší vlasti, především je ale duchovním centrem pražské arcidiecéze. Románská bazilika byla svěcena biskupem Šebířem, který převezl ostatky sv. Vojtěcha do Prahy. Jeho text přísahy věrnosti národa biskupu Vojtěchovi je vlastně prvním právním dokladem v naší historii.
Při konsekraci této baziliky byl přítomen jak vládnoucí kníže Břetislav, tak i zakladatel Sázavského kláštera svatý Prokop. Je skutečně symbolické, že ve stejném roce budou po rozsáhlé rekonstrukci znovuotevřeny oba chrámy - jak ten na Sázavě, tak ten ve Staré Boleslavi.
Bylo by krásné, kdyby se spolubratři kněží mohli v co největším počtu zúčastnit této slavnosti. Vaše účast bude nejen vítána, ale bude svým způsobem i manifestací duchovní obnovy naší arcidiecéze,“ říká pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Program Svatováclavské pouti 2021

Úterý 28. září 2021

7.00 hod. -  modlitba Anděl Páně a ranní chvály v bazilice Nanebevzetí Panny Marie

7.30 a 8.30 hod. - mše svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie

10.00 hod. -  mše svatá v bazilice svatého Václava – slavnostní otevření rekonstruované baziliky svatého Václava, celebruje Dominik kardinál Duka.
Zpěvem doprovodí Chrámový sbor Václav se sbormistryní Marií Nohynkovou
Budeme propojeni prostřednictvím TV NOE, Českého rozhlasu, dalších médií a ostatních komunikačních technologií.
Sledovat můžete také živě na internetu na TV NOE

12.00–17.00 hod. -  jedinečná příležitost prohlédnout si unikátní relikvie po skončení slavnostní mše v bazilice sv. Václava

13.00 hod. - tridentská mše v kapli bl. Podivena – Kněžské bratrstvo svatého Petra

14.00 hod. -  přednáška v bazilice svatého Václava o historii baziliky – J. M. Vladimír Kelnar

15.00 hod. - modlitba za národ u Palladia země české v bazilice Nanebevzetí Panny Marie – J. M. Michal Procházka

16.00 hod. - varhanní koncert v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
Viktor Darebný, varhany / Veronika Kaiserová, soprán. Repertoár: J. Brahms, J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy

17.00 hod. -  rozloučení s relikvií a odjezd na Pražský hrad

18.00 hod. - řeckokatolická liturgie v bazilice svatého Václava

18.00 hod. -  koncert v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
Chrámový sbor Václav se sbormistryní Marií Nohynkovou 

153537
Zdroj: cirkev.cz