Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi v roce 2023

Milena Davídková 28.září 2023

Ve čtvrtek 28. září 2023 proběhla ve Staré Boleslavi Národní svatováclavská pouť při hlavní poutní mši svaté, která se konala od 10 hodin na Mariánském náměstí. Této mši svaté předsedal jako hlavní celebrant kardinál J.Em. Dominik Duka, homilii pronesl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant

Na náměstí dorazili také představitelé státu a veřejného života. Přítomen byl prezident republiky Petr Pavel, bývalý prezident Václav Klaus, předseda Senátu Miloš Vystrčil, další senátoři a poslanci, dále zástupci armády a velvyslanci. Poutníky i hosty přivítal na začátku bohoslužby starosta Robert Pecha. 

Kardinál Dominik v úvodu připomněl kromě toho, že je den české státnosti, také blízké výročí dojednání tragické mnichovské dohody slovy: „Slavíme svatého Václava a tento den v ne úplně radostné situaci, je to určitá výzva, abychom poděkovali, proto je zde i palladium, které ochránilo Prahu v druhé světové válce, ale také abychom si uvědomili, že válka na Dněpru v Ukrajině je výzvou k jednotě, je výzvou k určitému odpuštění a smíření.“ Dále připomněl slova spisovatele Karla Čapka, který zemřel po mnichovských událostech v prosinci 1938. „Národ nepředěláš, ledaže bys měl na to staletí, jenom davy můžeš vést dnes tak a zítra tak. Kdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist vždycky, kde by se v něm tak najednou vzala. Kdo sloužil, bude sloužit dál, kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobré...“

Litoměřický biskup Jan Baxant promluvil o sv. Václavovi především jako o křesťanovi slovy: „Téměř mystický pohled na staroboleslavské Václavovo mučedniště nás ujišťuje o tom, že se nelze dívat na svatého Václava jen jako na politickou, eventuálně vladařskou osobnost, aniž bychom měli záměr tuto jeho životní kariéru jakkoliv zlehčit. Byl to ale především křesťan, svědek křesťanské víry, průkopník životního stylu, v jeho době sice stále ještě nového, a vlastně vždy ztěžka přijímaného.“

Mši svatou přenášela televize a tak se mnozí mohli připojit v modlitbách k národnímu patronu skrze své televizní obrazovky. Sv. Václave, vévodo České země, oroduj za nás!

Čtvrtek 28.září 2023, Mariánské náměstí, Stará Boleslav

Foto: Dominik Faustus