Národní synodální setkání 6. července 2022 na Velehradě

Milena Davídková 7.července 2022

Ve středu 6. července 2022 od 10 hodin proběhlo na Velehradě Národní synodální setkání. Po diecézní fázi je to druhá fáze Synody o synodalitě. Po této druhé fázi bude následovat fáze kontinentální a poté univerzální. Cílem národního setkání bylo ve „vzájemném naslouchání zkušenostem a postřehům z jednotlivých diecézí naslouchat tomu, co Bůh říká všem“, porozumět textu národní syntézy s následnou diskusí nad ním a příspěvek místní církve jako příprava světové Synody o synodalitě.
Po zahájení od 11. hodiny proběhly tři panelové diskuse, které se zabývaly tématy: "Společenství", „Spoluúčast" a „Poslání“. Po obědě od 14.30 do 16.30 hodin probíhala diskuse v plénu, při které byly prezentovány výstupy z jednotlivých panelových diskusí a závěry pro výsledný synodální dokument. Setkání zakončila mše svatá ve velehradské bazilice.

Program v plénu a mše svatá byly živě vysílány prostřednictvím TV Noe a jsou k dispozici i na následujících platformách:

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5tPBDet7inI
Facebook: https://www.facebook.com/Cirkev.cz

Středa 6. července 2022, Národní synodální setkání, Velehrad

Foto: Dominik Faustus