Narozeninové blahopřání

Marie Koscelníková 8.října 2010

Narozeninové blahopřání Biskup litoměřický Mons. Jan Baxant slaví 8. října své narozeniny. S gratulací jej navštívili zaměstnanci biskupské kurie, DDKT a Diecézní charity.

 

„Je dobré, že modlitbou je na diecézního biskupa pamatováno při každé mši svaté v mešním kánonu, zmínil ve svém blahopřání dómský farář P. Jiří Hladík OCr.
Během oslavy přijal biskup Jan Baxant po telefonu také přání apoštolského nuncia Mons. Diega Causera.

 

Milý otče biskupe,
přejeme Vám pevné zdraví, hojnost Boží pomoci a darů Ducha svatého při vedení naší diecéze.