Navrácení uloupených uměleckých děl

Radovan Chmel, NPÚ, ústřední pracoviště Praha 16.listopadu 2010

Navrácení uloupených uměleckých dělDne 10. listopadu 2010 byla na Zemském soudě ve Welsu (Rakousko) vrácena umělecká díla odcizená z České republiky, dohledaná a identifikovaná Policejním prezídiem ČR a Národním památkovým ústavem.

 

V soudním sporu uznal Zemský soud ve Welsu oprávněnost požadavku České republiky na repatriaci všech pěti předmětů a rozhodl o navrácení uměleckých děl původním vlastníkům. Velký dík patří odboru ochrany movitého kulturního dědictví Ministerstva kultury ČR, které vlastníky v soudním sporu zastupovalo. Díky systematické činnosti v rámci programu Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) se daří z ciziny vracet nelegálně zavlečené a z trestné činnosti pocházející umělecké předměty.

Odcizené předměty byly předány zástupcům královéhradeckého biskupství a litoměřického biskupství za asistence pracovníků resortu Ministerstva kultury ČR. Předány byly dvě dřevěné sochy andělů z kostela sv. Bartoloměje v obci Karle, okres Svitavy, dvě pískovcové plastiky andělů ze sousoší P. Marie v obci Tříč, okres Semily, a kamenná socha P. Marie ukradená z farní zahrady ve Smržovce, okres Jablonec nad Nisou.

Na Zemském soudě ve Welsu čekají na rozsudek a návrat do domoviny více než tři desítky uměleckých předmětů. Doufejme, že jejich osud bude mít stejně šťastný konec, jakého se dočkalo těchto pět vrácených památek.

 

Foto: Kamenná socha P. Marie z farní zahrady ve Smržovce, okres Jablonec nad Nisou, sklad ve Welsu, farní dokumentace, reprofoto NPÚ.

Foto: Předávání uměleckých předmětů na Zemském soudu ve Welsu, foto NPÚ.


o1.jpg