Návštěva biskupa Hankeho a eichstättské kapituly v Litoměřicích

Martin Flosman 30.října 2009

návštěva biskupa diecéze Eichstätt Gregora Maria Hankeho OSB a kanovníků dómské kapituly při eichstättské katedrále, litoměřická diecéze