Návštěva českých a moravských biskupů ad Limina apostolorum. Dary pro papeže: křišťálový relikviář a šek pro potřebné

Milena Davídková 12.listopadu 2021

Setkání českých a moravských biskupů s papežem Františkem

Návštěva českých a moravských biskupů ad Limina apostolorum vyvrcholila ve čtvrtek 11. listopadu 2021 setkáním se Svatým otcem. Odehrávala se formou velmi neoficiálního a otevřeného dialogu, který trval více než dvě hodiny, potvrdil předseda České biskupské konference, arcibiskup Jan Graubner, při krátkém brífingu v českém centru Velehrad nedaleko Vatikánu.

160274

Těžko mluvit krátce o setkání, které trvalo více než dvě hodiny, předeslal arcibiskup Graubner na brífinku bezprostředně po návratu z Apoštolského paláce.

„Témat byla celá řada a setkání bylo opravdu velmi neoficiální. Na začátku se řeklo, že se odloží všechny projevy a budeme spolu povídat. To nejsilnější, co si z toho odnáším je opravdový dialog, opravdové bratrské setkání ve vzájemném naslouchání, respektu a otevřenosti. Bylo to setkání velmi povzbudivé. Musím říci, že papež se v této chvíli, která byla z jeho strany – řekl bych – dosti uvolněná, ukazoval opravdu jako pastýř, kterému jde o každého člověka. Je vidět, že to nejenom říká v oficiálních projevech nebo dokumentech, ale že tím skutečně žije: Být blízko lidem. A o tom jsme v podstatě hovořili z nejrůznějších aspektů.“

Papež František zahájil setkání s českými a moravskými biskupy komplimentem: „Praha je prý nejkrásnější město v Evropě“ – prozradil dále při setkání s novináři předseda České biskupské konference. „Ale to prý slyšel jen od druhých, sám tam nikdy nebyl - ale prý tomu věří“ dodal s úsměvem olomoucký arcibiskup. A na pobídku, aby se na tu krásu tedy přijel podívat, odvětil: „Až na to příjde čas.“

Arcibiskup Graubner prozradil, že se hovořilo rovněž o očekávaných nominacích pro některé české a moravské biskupské stolce. Jak řekl, papež František v této souvislosti vyzýval k modlitbě a spolupráci s Kongregací pro biskupy.

K celkovému průběhu návštěvy ad limina předseda České biskupské konference konstatoval, že na většině míst zakusili skutečnou synodalitu.

„Odnáším si především to, že na většině úřadů nás opravdu přijali s otevřeností, ochotou naslouchat, být k službě, být k dispozici. S tím, že tady nejde o jakési poroučení nebo plnění příkazů, ale skutečně o naslouchání Duchu Svatému. To si odnáším jako nejsilnější dojem a byl bych rád, kdyby se nám podařilo přenášet tuto atmosféru také do našich diecézí, našich farností.“

Arcibiskup Graubner dále navázal na probíhající synodální proces. „Papež zdůrazňoval, že nejde o to, něco vyřešit, ale především, abychom tento proces žili, protože každá skupina ve farnosti, která se synodální cestě otevře, každý, kdo vykročí na cestu otevřenosti, bude trpělivě a v lásce naslouchat druhému a bude chtít poznat, co je Boží vůle, udělal veliký krok k uzdravení církve ve svém konkrétním prostředí. Papež říká, že výsledkem synody nemá být dokument, který skončí v knihovně, ale chce, aby tento proces probíhal a uzdravoval.“

Video: Pozdrav českých a moravských biskupů z návštěvy ad Limina apostolorum v Římě


Video: Biskupové předali Svatému otci křišťálový relikviářDary pro papeže: křišťálový relikviář a šek pro potřebné

Na slavnost Posvěcení Lateránské baziliky 9. listopadu slavili společnou mši svatou právě v této papežské bazilice. Hlavním celebrantem byl apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze biskup Martin David, kazatelem Zdenek Wasserbauer, světící biskup pražský. Večer se účastnili slavnostního večera v Papežské koleji Nepomucenum, kde byly prezentovány dary pro papeže Františka a biskupové se setkali také s jejich tvůrci.

Biskupové navštívili během dne mimo jiné Kongregaci pro biskupy, Kongregaci pro nauku víry, Státní sekretariát, Kongregaci pro evangelizaci národů či Papežskou radu pro jednotu křesťanů.

Večer se účastnili na pozvání českého velvyslance při Svatém stolci Václava Kolaji slavnostního večera v Papežské koleji Nepomucenum, pořádaného k závěru Roku Svaté Ludmily. Zde byly rovněž prezentovány dary pro papeže Františka za přítomnosti jejich tvůrců. Jednalo se o křišťálový relikviář s ostatky sv. Zdislavy od sklářského mistra Jiřího Pačinka a designera Davida Sobotky z Kunratic u Cvikova a finanční dar ve výši 50 000 euro za všechny věřící z České republiky, který je určený pro potřebné. Šek byl uložen do speciálně vyrobených brokátových desek s papežským znakem z dílny společnosti Hedva Český Brokát.

„Svatá Zdislava do českého křišťálu oděna“

Relikviář je vytvořený pouze z křišťálového čirého skla technikou ručního tvarování a ve svém „srdci“ nese ostatek svaté Zdislavy, obklopený v čelní části dvanácti slunečními paprsky, které představují dvanáct apoštolů a v zadní části pak sedmi paprsky, které symbolizují sedm darů Ducha Svatého.

160275

Noha relikviáře, jako pevný základ víry, nese tři křišťálové kameje – symbol Svaté Trojice, na kterých je vyryta podobizna svaté Zdislavy, která podává jídlo chudým a nemocným, zatímco dvě další nesou znak Diecéze litoměřické a latinský text k výročí 800 let od narození této české světice. O uměleckou rytinu se postaral jeden z nejvýznamnějších evropských rytců skla Arno Čančík. Centrální kapsule (relikvie) je pak prostorově nejvýznamnějším místem, které uchovává relikvii svaté Zdislavy. „Čeští skláři se s maximální pokorou, úctou a respektem k odkazu svaté Zdislavy pokusili vytvořit objekt, který v sobě nese poselství dobra, pochopení, péče, empatie a lásky,“ říká k daru designer David Sobotka.

Šek v deskách z českého brokátu

Desky na listiny potažené brokátem, ve kterých je uložený šek na částku 50 tisíc euro pro papeže Františka pro potřebné, byly vyrobeny ve firmě Hedva Český Brokát Rýmařov. Hedvábné brokáty se začaly v Rýmařově vyrábět již v 19. století, kdy byly založeny dvě textilní rodinné firmy: Antonína Flemmicha a bratří Schielů. Rýmařovské brokáty byly velmi vyhlášené a žádané. Šila se také liturgická roucha, pokrývky oltářů, ozdobné polštářky a závěsy. „Rýmařovské výrobky byly nejen krásné, ale i kvalitní, a tak se v minulosti dostaly i do Vatikánu a brokát z Rýmařova doslova dobyl Evropu. To se však změnilo po roce 1948," uvádí jednatel společnosti Hedva Český brokát Vít Komárek. Současné vedení firmy Hedva Český Brokát Rýmařov se rozhodlo navázat na dřívější tradice firem Flemmich a Schiel a kromě brokátů historických a krojových se znovu pustila i výroby nových vzorů církevních brokátů. Proto se zrodil právě zde nápad vyvzorovat na tkanině papežský znak a tkaninou potáhnout desky, které čeští a moravští biskupové předají papežovi.

160276

Papež František pozdravil české řemeslníky a umělce

Svatý otec v závěru generální audience ve středu 10. listopadu 2021 osobně pozdravil skupinu českých řemeslníků a umělců, tvůrce darů, které byly pak druhý den, ve čtvrtek 11. listopadu, papežovi předány při audienci pro české a moravské biskupy v rámci jejich návštěvy ad Limina.

Generální audience ve středu 10. listopadu se zúčastnili v české skupině také zástupci litoměřické diecéze: hlavní tvůrce relikviáře pan Jiří Pačinek ze sklárny Pačinek Glass v Kunraticích u Cvikova na Českolipsku a duchovní správce farnosti P. Rudolf Repka.

„Sklo je neskutečně krásný materiál, je to vlastně písek, písek roztavený ve vysokých teplotách. Uhranulo mě to jako patnáctiletého kluka. Teď mi bude 50 a pořád to dělám s velkou láskou,“ řekl Jiří Pačinek, který vyrobil tento relikviář, tvarově inspirovaný paprsčitou monstrancí. A jak dodal práce na tak nezvyklém úkolu pro něho byla výzvou i radostí.

Idea relikviáře se zrodila ve chvíli v prvních dnech pandemie. Jak vznikla idea relikviáře vysvětlil cvikovský farář, P. Rudolf Repka.

Celý článek o generální audienci 10. listopadu si můžete přečíst na cirkev.cz

160279

Více informací o darech biskupů pro papeže Františka naleznete v příloze.

Skleněný dar pro papeže - Svatá Zdislava do českého křišťálu oděna.pdf
Desky pro papeže.pdf

 Zdroj: Vatican News a www.cirkev.cz, Fotogalerie: Vatican News, Anna Guthrie, ČaV, P. Stanislav Přibyl