Návštěva generálního vikáře Mons. Martina Davídka v Eichstättu

Jana Michálková 11.srpna 2017

 Ve dnech 7.–9. srpna 2017 navštívil generální vikář Martin Davídek svého kolegu ve službě Isidora Vollnhalse v hornobavorském Eichstättu. Město je sídlem stejnojmenné diecéze, kterou od roku 2013 pojí s diecézí litoměřickou partnerství. Na pracovním setkání Mons. Davídka doprovázeli ekonom diecéze ing. Miloš Kuba a metodik PhDr. Jan Heinzl. Třídenní cesta byla první příležitostí k setkání obou generálních vikářů od nástupu Martina Davídka do služby.

„Rád jsem přijal pozvání mého kolegy do sídla eichstättské diecéze, se kterou nás pojí nejen současné partnerství, ale i řada historických momentů nebo městské partnerství Chrastavy a Eichstättu. O vzájemné vztahy je třeba pečovat a dále je rozvíjet, což je jeden z hlavních cílů mé návštěvy. Chci mu také osobně tlumočit pozdrav našeho biskupa Jana pro biskupa Gregora Maria Hankeho a vyjádřit dík za spolupráci a podporu, které se nám dostává. Důležité jsou pro mě i inspirace a zkušenosti ze života bavorské církve,“ řekl ještě před cestou Martin Davídek.

Bohatý pracovní program zahrnoval oficiální přijetí generálním vikářem Vollnhalsem v budově ordinariátu. Následná diskuse byla věnována aktuálnímu dění v české a německé církvi. Probošta Vollnhalse například zajímala problematika církevních restitucí, život v naší diecézi i probíhající a připravované stěžejní projekty. Vzpomenuti byli i duchovní našeho biskupství, kteří na zdejší – v Německu jediné – katolické univerzitě v nedávné době studovali. Ač jsou nyní v Bavorsku prázdniny, litoměřická delegace navštívila za doprovodu místostarostky Eichstättu a kunsthistoričky diecézního muzea Dr. Claudie Grund biskupské gymnázium a reálku v rozlehlém areálu bývalého augustiniánského kláštera. Zde byla příležitost si prohlédnout nejen barokizovaný románský chrám, ale i zázemí pro více než tisíc zdejších studentů. Historické objekty však Biskupství eichstättské nevyužívá jen pro účely vzdělávání mladých. Na zámku Hirschberg (Jelení hora), který je od Eichstättu vzdálen třicet kilometrů, sídlí diecézní vzdělávací centrum, které si bylo možné prohlédnout také. Jeho zázemí s více než sto pokoji s ubytováním a celou řadou konferenčních sálů slouží pro pořádání seminářů a konferencí jak pro potřeby diecéze, tak pro privátní sféru.

„Obě místa jsou si velmi podobná se stejnými typy institucí, které zřizuje i naše biskupství. Mám na mysli gymnázium se základní školou v Bohosudově a Mezinárodní centrum duchovní obnovy v Hejnicích. Sídlí v historických budovách a jejich poslání, a jak jsem se dozvěděl i starosti, jsou v mnohém totožné. Zajisté bude cenné, pokud se podaří navázat užší spolupráci, neboť zde vidím velký prostor mimo jiné při výměně zkušeností, idejí, ale i studentů,“ prozradil své přání generální vikář Davídek.

Třídenní pobyt byl symbolicky završen nejen pozváním Eichstättských do litoměřické diecéze, ale především společným slavením eucharistie v katedrále s připomínkou svátku sv. Terezie Benedikty od Kříže, mučednice 20. století a patronky Evropy, kterou známe pod civilním jménem Edith Stein.

(Úřad generálního vikáře)

 

Fotogalerii z návštěvy naleznete zde.