Návštěva litoměřického biskupa u libanonských křesťanů

Milena Davídková 27.března 2019

Ve středu 27. března 2019 v odpoledních hodinách navštívil v Římě litoměřický biskup komunitu Maronitů. Jedná se o libanonské křesťany, kteří mají v Římě komunitu a studentskou kolej. Členové komunity pracují na překladech biblických textů pro arabsky mluvící svět. Také v litoměřické diecézi žijí lidé z arabského světa a řada z nich jsou katoličtí křesťané.

27. března 2019, Řím

Foto: Martin Davídek a Vojtěch Alexa