Návštěva litoměřického biskupa v Horních Habarticích

Dominik Faustus 25.června 2019
V neděli 23. června 2019 v 15 hodin, u příležitosti svátku Narození sv. Jana Křtitele, se konalo poutní setkání v kostele s patroniciem tohoto světce v Horních Habarticích. Mši svatou celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, s hudebním varhanním doprovodem Jiřího Svobody a zpěvem Ondřeje Dvořáka. Po Bohoslužbě potom otec biskup požehnal nový sál – zázemí kostela, který nově slouží k setkávání farníků a místních obyvatel k bohulibým aktivitám.    


Kostel sv. Jana Křtitele, 23. června 2019, Horní Habartice

Foto: Jaroslav Dostál a Vladimír Boháč