Návštěva německých poutníků v Litoměřicích

Jana Michálková 3.srpna 2017

  Návštěva německých poutníků (kněží, katechetů a pastoračních asistentů) z diecézí Linec a Řezno, setkání s generálním vikářem litoměřické diecéze Mons. Martinem Davídkem, prohlídka katedrály sv. Štěpána s výkladem archiváře litoměřického biskupství Mgr. Martinem Barusem, 3. srpna 2017, Litoměřice

Foto: Jana Michálková