Návštěva neokatechumenátních misionářů z Polska

Jana Michálková 21.července 2017

 V litoměřické diecézi můžete v těchto dnech potkat členy katolického hnutí Neokatechumenátní cesta. Přijeli k nám z Polska a jejich posláním je evangelizovat. Jednou ze zastávek na jejich misijní cestě dnes, v pátek 21. července 2017, byly Litoměřice, kde se mj. setkali s generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem.

Podle slov polského kněze P. Adama přijelo do České republiky 12 skupinek členů tohoto neokatechumenátního hnutí, kteří zde pobudou šest dní, aby vydávali svědectví o Ježíši Kristu, svědectví křesťanského života. Letos probíhá poslání Neokatechumenátní cesty celosvětově, z Polska vycházejí tito misionáři poprvé. Jejich misijní kříž na cestu požehnal pomocný biskup lubelský Mieczysław Cisło.

Jak vyjádřil papež František (Papež: Probuďte víru pokřtěných nekřesťanů, 6. 3. 2015), neokatechumenátní misionáři mají poslání evangelizovat ty, kteří nejsou křesťany: „Nekřesťany, kteří nikdy neslyšeli mluvit o Ježíši Kristu, a mnohé nekřesťany, kteří zapomněli, kdo Ježíš Kristus byl a kým je, pokřtěné nekřesťany, které však sekularizace, zesvětštění a mnoho dalších věcí přivedlo k zapomnění víry. Probuďte onu víru!“ (Zdroj: RadioVaticana.cz)

  20407

Dva členové neokatechumenátního hnutí z Polska, kteří se v pátek 21. července 2017 v Litoměřicích setkali s generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem (na snímku uprostřed). 

20408Foto: Jana Michálková