Návštěva školy v Terezíně

Jana Michálková 26.května 2009

Návštěva školy v TerezíněLitoměřický biskup Jan Baxant navštívil v úterý 26. května 2009 Základní školu v Terezíně. Prohlédl si školu, navštívil několik tříd na 1. stupni a na závěr se setkal se zaměstnanci školy.

Litoměřický biskup Jan Baxant se při návštěvě prezidenta Státu Izrael pana Šimona Perese v Terezíně 30. března 2009, které byl osobně přítomen, seznámil i s dětmi ze Základní školy v Terezíně.

Rád pak přijal pozvání ředitelky Mgr. Hany Bažantové k návštěvě terezínské základní školy, které proběhlo v úterý 26. května 2009. Samotná paní ředitelka tuto návštěvu popisuje takto: „V úterý 26. května byl pro naši školu dnem opravdu slavnostním. Školní družina uspořádala tradiční Pohádkový den, navštívili nás naši dlouholetí přátelé - klienti Domova Na Pustaji v Křešicích a přivítali jsme i návštěvu nejvzácnější, školu navštívil biskup litoměřický Mons. Mgr. Jan Baxant.

Pan biskup si s velkým zájmem prohlédl naši školu, navštívil několik tříd na 1. stupni - především třídy, kde probíhalo společné vyučování s kamarády z Křešic, ale také prvňáčky. Během velké přestávky na školním nádvoří shlédl koncert kapely Křešičanka - Pustajka a rej pohádkových bytostí. Potom se zájmem navštívil hodiny cizích jazyků na 2. stupni - angličtiny u Mgr. Dalibora Dostála a hodinu jeho milované francouzštiny, kterou vedla v 9. třídě Mgr. Marie Bienerová.

Vyjádřil velké potěšení, že se francouzština, ale i ruština a němčina kromě angličtiny na škole učí. Sám pan biskup hovoří francouzsky, německy, italsky a rusky. Odpoledne se potom Mons. Jan Baxant setkal se zaměstnanci školy. Oblast vzdělávání a péče o školství je jednou z priorit litoměřického biskupa.