Návštěva svatojánských slavností ve Würzburgu

Milena Davídková 20.května 2019

V sobotu 18. května 2019 navštívil na pozvání sdružení Ackermann-Gemeinde generální vikář Mons. Martin Davídek německý Würzburg, aby se zúčastnil letošních svatojánských slavností. V odpoledních hodinách si prohlédl město a přišel se pomodlit k hrobu zemřelého würzburgského biskupa Paula-Wernera Scheeleho (†10. 5. 2019) ve würzburgské katedrále, který zde byl v dopoledních hodinách pohřben. Od 21 hodin generální vikář předsedal v neumünsterském kostele sv. Jana Evangelisty a sv. Jana Křtitele mši svaté, po které se procesím vydal na most přes řeku Mohan, kde se nachází socha sv. Jana Nepomuckého. Zde proběhla krátká bohoslužba slova a poté přítomné generální vikář jménem litoměřické diecéze pozdravil.
Druhý den v neděli 19. května 2019 byl hlavním celebrantem v kostele sv. Josefa ve Würzburgu. Zde při promluvě také krátce pohovořil o pastorační situaci v litoměřické diecézi a po mši se zúčastnil závěrečného agapé.

 
18. a 19. května 2019, 
Würzburg, Německo

Foto: Milena Davídková