Návštěva z Eichstättu utvrdila partnerství mezi diecézemi

Martin Flosman 30.října 2009

Návštěva z Eichstättu utvrdila partnerství mezi diecézemiVe dnech 26. – 28. října pobývala v litoměřické diecézi vzácná návštěva biskupa diecéze Eichstätt Gregora Maria Hankeho OSB doprovázeného kanovníky dómské kapituly při eichstättské katedrále.

Mezi jinými se cesty účastnil také npř. generální vikář diecéze Johann Limbacher, který je zároveň proboštem kapituly. Za hostitelskou stranu návštěvníky po celou dobu pobytu doprovázel litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a zdejší kapitulu zastupoval dómský farář P. Jiří Hladík OCr. Účelem návštěvy bylo především obnovit partnerství mezi oběma diecézemi.

Hlavní den návštěvy, úterý 27. října, byl započat společným slavením mše sv. v klášterním kostele Narození Panny Marie v Doksanech. Hlavním celebrantem byl biskup Jan Baxant, na mši byl přítomen také probošt dómské kapituly sv. Štěpána RD Karel Havelka. Místní duchovní správce P. Adrian Pavel Zemek, O. Praem. po bohoslužbě provedl hosty areálem a seznámil je s historií kláštera. Představená sester premonstrátek pak přiblížila obnovu kláštera a současný život místní řeholní komunity. Při zpáteční cestě během krátké zastávky na terezínském Národním hřbitově se konala modlitba za mrtvé.

Po obědě na litoměřické biskupské rezidenci odcestovala návštěva do Mariánských Radčic na Mostecku. Zde místní duchovní správce RD Philipp Irmer hosty provedl a představil jim historii i současnou obnovu tohoto poutního místa.

V průběhu společné večeře, kdy Mons. Jan Baxant odpovídal na dotazy týkající se pastorační situace, byli přátelé z Německa seznámeni s mnoha fakty o litoměřické diecézi, jejími problémy a možnými způsoby řešení do budoucna.

Návštěva byla zakončena ve středu 28. října společně slavenou mší sv. v katedrále sv. Štěpána. Hlavním celebrantem byl biskup Gregor Maria Hanke OSB, koncelebroval emeritní biskup Josef Koukl. V úvodu bohoslužby se litoměřický biskup Jan Baxant s hosty rozloučil a poděkoval za jejich návštěvu v naší diecézi.