Návštěvníci si prohlédli další perlu sakrálních staveb Lounska - kostelík Čtrnácti sv. Pomocníků

Jana Michálková 29.března 2010

Návštěvníci si prohlédli další perlu sakrálních staveb Lounska - kostelík Čtrnácti sv. PomocníkůKostelík zasvěcený Nejsvětější trojici a Čtrnácti sv. Pomocníkům v Lounech navštívily během uplynulého víkendu (27. – 28. března 2010) desítky návštěvníků. Lounské děkanství, zastoupené kanovníkem P. Wernerem Horákem, zde pořádalo Den otevřených dveří. Usiluje o rekonstrukci celého interiéru kostela a věří v podporu dárců.

„Naší snahou bude zrestaurování oltáře, obrazů a dohledání, případně doplnění inventáře sochami, které se nalézají v diecézním depozitáři. Je zapotřebí rovněž instalovat nové osvětlení kostela, vyčistit a restaurovat dlažby a v neposlední řadě vybavit kostel také vhodnějšími lavicemi, říká P. Werner Horák.

Duchovní věří ve velkorysost městského úřadu, okolních firem, institucí a v neposlední řadě také všech lidí, kteří se rozhodli na tuto sakrální, ale i kulturní budovu přispět. Všem velkorysým dárcům děkují. Číslo účtu děkanství je 158 255 425/0300.

Jak se mohli návštěvníci dozvědět z přednášky historika PhDr. Michala Pehra, pracovníka Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR a člena farní rady v Lounech, kostel Čtrnácti sv. Pomocníků je spolu s o pár desítek metrů vzdáleným kostelem sv. Petra jedním z mála pozůstatků zdejšího žateckého předměstí, které bylo v 60. a 70. letech minulého století téměř zlikvidováno v rámci urbanistických zásahů ve městě.

Postavený byl v letech 1714 - 1718 jako poděkování Bohu za odvrácení morové rány. Je jednoduchou barokní stavbou. Nachází se v místech spáleniště obecního dvora, jenž lehl popelem za třicetileté války. Zde se také pochovávaly mrtvoly v době velkého moru v roce 1680. Vedle kostela bývala do roku 1782 poustevna pro jednoho bratra řádu sv. Ivana, který se zde po zrušení řádu Josefem II. stal hrobníkem. Interiér kostela byl původně vybavený oltářem zhotoveným lounským řezbářem Václavem Chornem.

V současné době se v kostelíku zachoval především Chornův oltář z roku 1716 zasvěcený Čtrnácti sv. Pomocníkům, který je zdoben dvěma obrazy. Jeho vrcholek zdobí oválný obraz Navštívení Panny Marie, oltářní obraz představuje Nejsvětější trojici spolu se Čtrnácti sv. Pomocníky. Před sloupy stojí dvě barokní sochy Jana Křtitele a Zachariáše.

„Kdo jsou ti svatí Pomocníci? Na tyto světce se obraceli věřící s prosbami o pomoc v různých tíživých životních situacích a také při epidemiích, což byly zvláště morové rány. Kult Čtrnácti sv. Pomocníků se ve 14. století rozšířil z německých krajin do dalších zemí. Světci dostali název Pomocníci. Jejich název se ustálil na počtu čtrnáct, i když ne v každé krajině nebo zemi to byli vždy stejní světci, vysvětlil P. Horák s tím, že jsou mezi nimi sv. Jiří, sv. Florián, sv. Markéta, sv. Kateřina, sv. Barbora, sv. Rozálie, ale také sv. Vít, sv. Erazim, sv. Jiljí, sv. Diviš, sv. Jan Nepomucký aj.

V kostelíku byly v minulosti provedeny dvě velké opravy. A to v letech 1880, kdy došlo ke stavbě nové věže a velké opravě stropu kostela. V roce 1990 byla postavena nově zborcená střecha, věž kostela a v interiéru nová klenba ve středu chrámu. Kostel byl značně zdevastovaný, velká část jeho inventáře zcizena nebo zdevastována. Na obnovu nástěnných maleb poskytlo Ministerstvo kultury ČR částku 350 000 korun. Děkanství Louny hradilo jak  restaurování, tak demontáž lešení, elektrifikaci kostela a jeho výmalbu, což představovalo částku 177 783 korun. Restaurátorské práce prováděla firma Jitky Musilové a restaurátoři Petr Šafus, Adam Souček a Marek Scheib.

Zvukový záznam přednášky historika PhDr. Michala Pehra naleznete v audioarchivu na www.dltm.cz