Navštivte s námi Vlčí Horu

Jana Michálková 13.září 2013

Navštivte s námi Vlčí HoruU příležitosti 65. výročí úmrtí šestnáctého litoměřického sídelního biskupa Antonína Aloise Webera se koná v sobotu 14. září 2013 v jeho rodišti, ve Vlčí Hoře u Krásné Lípy, vzpomínková akce - od 14 hodin zádušní mše, kterou bude sloužit generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl, a od zhruba 15 hodin zde bude představena nová publikace o biskupově životě, spojená s krátkou přednáškou o jeho osobnosti.

 

  • sobota 14. září 2013, Vlčí Hora u Krásné Lípy

14.00 hodin

zádušní mše za biskupa Webera v kapli Panny Marie Karmelské, celebruje generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl

15.00 hodin

představení nové publikace o biskupově životě spojené s krátkou přednáškou o jeho osobnosti, vystoupení Krásnolipského komorního sboru pod vedením Mgr. Milana Sudka. Zakoupit si tu můžete jak tuto publikaci, tak diecézní časopis.

Zájemci poté mohou společně navštívit místo, kde ve Vlčí Hoře stával rodný dům biskupa A. A. Webera, a uctít i zde jeho památku.

 

Josef Rabas: Biskup Anton Alois Weber

Původně německou knihu, sepsanou v 70. letech 20. století biskupovým dlouholetým sekretářem P. Josefem Rabasem, odsunutým r. 1946 do Německa, přeložil do češtiny dr.  Vratislav Slezák. Ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým ji vydává Karmelitánské nakladatelství. Jedná se nejen o první české vydání této publikace, ale zároveň i o první monografii věnovanou tomuto biskupovi v českém jazyce. Doplněna byla o rozsáhlou obrazovou a textovou přílohu.

Kniha stojí 199 Kč, zakoupit si ji můžete přímo na recepci biskupské kurie v Litoměřicích (Dómské náměstí 9) nebo objednat - písemně na adrese Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 9, Litoměřice 412 88 nebo e-mailem na biskupstvi@dltm.cz, případně telefonicky na (+420) 416 707 511.

 

Diecézní časopis Zdislava

Zářijové číslo diecézního časopisu Zdislava je zaměřeno monotematicky právě na osobnost biskupa A. A. Webera. Obsahuje mj. text historika doc. Jaroslava Šebka, zamyšlení osobností českého i německého duchovního a kulturního života, jejichž krátké texty věnované biskupu Weberovi jsou zajímavým, poučným a podnětným spektrem názorů a náhledů na tuto nevšední osobnost. Nechybí ani vzpomínky pamětníků či dobové fotografie. (http://dltm.cz/vyslo-nove-cislo-diecezniho-casopisu-zdislava).

Časopis si můžete zakoupit ve farnostech litoměřické diecéze, na recepci biskupské kurie v Litoměřicích (Dómské náměstí 9) nebo si jej objednat - písemně na adrese Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, Litoměřice 412 88 nebo e-mailem na zdislava@dltm.cz, případně telefonicky na (+420) 416 707 536. Jedno číslo stojí 20 Kč (http://dltm.cz/zdislava).

 

Letos v září si připomínáme 65. výročí úmrtí šestnáctého litoměřického sídelního biskupa Antonína Aloise Webera, posledního litoměřického biskupa německé národnosti, jehož životní osudy a zejména jeho postoje v kritických okamžicích naší národní minulosti ve 30. a 40. letech minulého století mohou svou aktuálností zapůsobit i na současného člověka. U příležitosti tohoto výročí se konají vzpomínkové akce, během nichž má být biskup Weber připomenut a uctěn nejen jako významný litoměřický biskup, ale především jako člověk vysokých morálních hodnot: zádušní mše v Litoměřicích a Vlčí Hoře u Krásné Lípy, přednáška historika doc. Jaroslava Šebka o biskupu Weberovi v Litoměřicích, prezentace publikace o biskupu Weberovi, diskuzní pořad na TV Noe a vydané monotematické číslo diecézního časopisu Zdislava. Osobnost biskupa A. A. Webera bude rovněž představena na církevních školách v litoměřické diecézi.

 

Zádušní mši za biskupa Antonína Aloise Webera sloužil včera, 12. září - v den jeho úmrtí, v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích diecézní biskup Mons. Jan Baxant, koncelebrovali generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR, probošt vyšehradské kapituly Mons. Anton Otte, probošt svatoštěpánské kapituly P. Jiří Hladík O.Cr., kanovníci litoměřické katedrální kapituly R.D. Józef Szeliga a R.D. Werner Horák, a kněží-salesiáni teplické farnosti - P. Benno Beneš SDB, P. Václav Čunek SDB, P. František Pospíšil SDB a P. Petr Němec SDB. V dopoledních hodinách Mons. Jan Baxant navštívil Městský hřbitov v Litoměřicích a položil květiny k hrobu A. A. Webera.

V podvečer v Litoměřicích probíhala přednáška doc. Mgr. Jaroslava Šebka Ph.D., vědeckého pracovníka Historického ústavu Akademie věd ČR, o životě biskupa Webera a rovněž zde byla představena knižní publikace „Josef Rabas: Biskup Anton Alois Weber (původně německá kniha, sepsaná v 70. letech 20. století biskupovým dlouholetým sekretářem P. Josefem Rabasem, odsunutým r. 1946 do Německa, nyní v rámci výročí přeložena do češtiny dr.  Vratislavem Slezákem), kterou zde slavnostně požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

 

Fotogalerie ze zádušní mše, setkání u hrobu biskupa Webera i z večerní přednášky naleznete na těchto našich internetových stránkách (www.dltm.cz).